Hakkımızda

Kurumsal

Karaca Belgelendirme;

işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere uygunluğunu tespit etmek üzere ISO 17024 Standardına göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek, sınav merkezleri kurmak ve işletmek üzere kurulmuştur. Kurulan sınav ve belgelendirme sisteminin, ulusal ve uluslararası alanda kabul edilmesini amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda TS EN ISO/IEC 17024 standardına uygun kalite el kitabı ve ilgili dokümanlar hazırlanmıştır.

Karaca Belgelendirme, tüm sektörlerin gelişimi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini baz alarak mesleki eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarını başlatmıştır. Karaca Belgelendirme, personel belgelendirme sürecini adil, etik, tarafsız ve herhangi bir çıkar ilişkisinden bağımsız olarak güvence altına almayı ve oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmayı ilke edinmiştir.

Karaca Belgelendirme faaliyetlerini tanıtan, hızlı ve sağlıklı erişimi sağlayan www.karacabelgelendirme.com internet sayfası, düzenli olarak güncellenmekte ve yeniliklerle hizmete devam etmektedir.

Karaca Belgelendirme faaliyetlerini “Sürekli İyileştirme” yaklaşımıyla yürütmektedir. Bu amaçla riskler en aza indirgenerek, çözüme en kısa sürede ulaşmak amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili diğer STK’ lar dâhil olmak üzere tüm paydaşlarla sürekli bilgi paylaşımı ve iletişimde olmak ilke edinilmiştir.

Kurumsal Yapımız Hakkında Bilgi Edinin

Üst Yönetim Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanımızı İnceleyin.

Kalite Politikamızı İncelemek için Tıklayınız.

Organizasyon Şeması

Karaca Belgelendirme Organizasyon Şemasını Görüntüleyin.

KARACA SÜREKLİ MESLEKİ EĞİTİM SINAV VE BELGELENDİRME A.Ş.

Yeni Mah. Gürbüz Sok. No:15 D:Z01 Merkez/Nevşehir

0384 214 10 55

karacabelgelendirme@gmail.com