Kalite Politikası

Kurumsal

Karaca Belgelendirme Kalite Politikası

Karaca Belgelendirme Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi çerçevesinde yürüttüğü faaliyetleri gerçekleştirirken aşağıdaki politikaları benimsemiştir:

Karaca Belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17024 Standardına uygun olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlamak,

TS EN ISO/IEC 17024, standardı ve uymakla yükümlü olduğumuz diğer mevzuat şartlarına bağlı kalmak ve bu şartları yerine getirmek,

Tarafsızlığı sağlayabilmek üzere, tüm ilgili tarafların faaliyetlerimize katılımına olanak vermek ve tüm faaliyetlerimizi tarafsızlığımızı bozmayacak adil bir şekilde yönetmek,

Tarafsızlığa, gizliliğe ve güvenliğe zarar getirecek hiçbir faaliyette bulunmamak,

Karaca Belgelendirme içinde olduğu veya taraf olduğu tüm çıkar çatışması riskleri yönetmek,

Personel belgelendirme faaliyetlerimiz için, nitelikli ve yeter sayıdaki personeli istihdam etmek ve bilgi ve becerisini sürekli geliştirmek,

Belgelendirme sürecinin güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü faaliyeti önlemek, sınav aşamalarının ve materyallerinin güvenliğini sağlamak için alınan tüm önlemleri uygulamak

İş sağlığı ve güvenliği kuralları esas alınarak personel belgelendirme faaliyetlerini yönetmek,

Belgelerin kötüye kullanımını engellemek,

Kuruluşumuza gelen itiraz, şikâyetler ve öneriler ile ilgili, bilgilendirmeleri zamanında yapmak ve gerekli tüm düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek

TS EN ISO/IEC 17024, standartlarının gereklerine göre kurulmuş olan Personel Belgelendirme Sistemimizi çalışanlarımızın katılımı ile uygulayarak hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek.

Gerçekleştirdiğimiz belgelendirme faaliyetlerinden ve aldığımız tüm kararlardan sorumlu olduğumuzun bilincinde olmak,

Yönetim Kurulu Başkanı: Yener Karaca

Kurumsal Yapımız Hakkında Bilgi Edinin

Üst Yönetim Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanımızı İnceleyin.

Kurumumuz ve Kuruluş Amaçlarımız ve İlkelerimizi İnceleyin

Organizasyon Şeması

Karaca Belgelendirme Organizasyon Şemasını Görüntüleyin.