Üst Yönetim Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı

Kurumsal

Üst Yönetim Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı

Görev almakta olduğum mesleki yeterliliğe dayalı ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin ve TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’ne uygun “Personel Belgelendirme Programı” süresince;

 • Objektif, adil, tarafsız, dürüst davranacağımı;
 • Eşit koşullarda belgelendirmenin önüne geçecek yanlı davranışlardan kaçınacağımı;
 • Tarafsızlığımın önüne geçecek, adayların eşit koşullarda belgelendirmesine aykırı davranışlar sergilemeyeceğimi;
 • Bütün mevzuat ve prosedür kurallarına uyacağımı;
 • Adayların erişimini engelleyip yavaşlatacak kararlar vermeyeceğimi, gereksiz mali yük getirmeyeceğimi ve bir firma, kurum ya da kuruluşa üye olma şartı ile sınırlandırmayacağımı;
 • Kural koyan statüsünde yer aldığım durumlarda kendim de kurallara uyacağımı;
 • Doğrulanabilir ve açık hizmet sunacağımı;
 • Görevim sebebiyle elde ettiğim tüm kişisel ve idari belge ve bilgilerin gizliliğini koruyacağımı ve üçüncü kişiler ile paylaşmayacağımı;
 • Görevim sebebiyle bana verilmiş dijital ortam (mail, internet sitesi, veri tabanı, kurum portal vb.) şifrelerini koruyup görevim dışında kullanmayacağımı ve üçüncü kişilerle paylaşmayacağımı;
 • Tarafsızlığımı tehlikeye düşürebilecek, geçmişte ve/veya halen sürdürmekte olduğum herhangi bir ticari, menfaat, kişisel ve diğer ilişkilerden bağımsız olarak hareket edeceğimi;
 • Tüm prosedürdeki görevlerimi etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştireceğimi;
 • Görevim sırasında astlarımı kurallara aykırı davranmaları için yönlendirip baskı altına almayacağımı, üstlerimden gelen kurallara aykırı istekleri baskı altında kalsam dahi gerçekleştirmeyeceğimi;
 • Gerektiğinde belgelendirme sürecine ait ulaşabileceğim tüm materyal ve soru bankalarını gizli tutacağımı, bilgi amaçlı dahi fotokopi yoluyla veya dijital yedekleme yapmayacağımı, görevimin sonlanması halinde hiçbir şekilde bilgileri paylaşmayacağımı

              kabul, beyan ve taahhüt ederim.

07.05.2022 / Rev.02

YENER KARACA

Yönetim Kurulu Başkanı

Kurumsal

Kurumumuz ve Kuruluş Amaçlarımız ve İlkelerimizi İnceleyin

Kalite Politikamızı İncelemek için Tıklayınız.

Organizasyon Şeması

Karaca Belgelendirme Organizasyon Şemasını Görüntüleyin.