Kişisel Verilerin Korunması

Kurumsal

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Kişisel veri, KVKK’ da kimliği belirli gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, e- posta adresiniz, telefon numaranız, adres bilgileri, çalışma bilgileri, eğitim durum bilgileri, sağlık durumu ve/veya fiziksel engel bilgisi ve IBAN bilgileri kişisel verilerinizdir.

Karaca Belgelendirme olarak; kişisel verilerinizin güvenliği hususuna hassasiyet göstermekteyiz. Hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil olmak üzere Karaca Belgelendirme ile ilişkili olan tüm şahıs ve firmalara ait her türlü kişisel veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Amaç ve Hukuki Sebepler

KARACA BELGELENDİRME, 5544 sayılı mevzuat ve ikincil düzenlemeler gereği mesleki yeterlilik sınavları için başvuru, sınav, belge düzenleme, gözetim ve belge yenileme süreçleri için başvuru sahiplerinin verilerini almaktadır.

KARACA BELGELENDİRME sınava başvuru yapacak adaylardan; 

 • Nüfus cüzdanı bilgileri (ad, soyad, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi)
 • İletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi)
 • Çalışma bilgileri (çalışma durumu, çalıştığı işyerinin adresi, tecrübe)
 • Eğitim durumu bilgisi
 • Sınav esnasında uzman desteği gerektirecek herhangi bir sağlık durumu ve/veya fiziksel engel bilgisi
 • IBAN bilgisi (4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereği ücret iadelerinin adaya yapılabilmesi amacıyla) talep etmektedir.
 • Sınav ile ilgili imza atılan belgeler (Aday Başvuru Formu, Sınav Yoklama Formları)

KARACA BELGELENDİRME, 5544 sayılı mevzuat ve ikincil düzenlemeler gereği sınavlar esnasında adayların sınav performanslarını kamera kaydına almakta ve 1 yıl süreyle saklamaktadır.

Kişisel veriler, sair tüm yasal mevzuat gerekliliğinin yanı sıra kurumumuz hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu konuda talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi ile ilişkili olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Kişi/Kurumlar

Kişisel verileriniz, yasal olarak paylaşılması gereken resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, diğer mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kurum ve kuruluşlara ve yine mevzuata uygun şekilde KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde diğer üçüncü kişilere de Kuruluşumuzca paylaşılabilecektir.

Bu kapsamda;

– Adayların bilgileri, sınavların açılabilmesi ve belgenin düzenlenebilmesi amacıyla MYK ile paylaşılmaktadır.

– Adaylar adına sınav ve belgelendirme ücreti yatıran adayların çalışmakta olduğu firmalara, adayların sınav sonuçları paylaşılmaktadır.

– Adayların başvuru yaptığı, 5174 sayılı Kanun ile kurulmuş olan Oda ve Borsaların görevlendirdiği kişilere, adayların sınav sonuçları paylaşılmaktadır.

– Kanunen tabi olunan denetimler (mali-idari denetimler, vergi denetimleri, MYK ve TÜRKAK denetimleri) sebebiyle, söz konusu kurum/kuruluşlara talep ettikleri bilgi ve belgeler paylaşılmaktadır.

– Finansal kayıtların tutulması ve faturalandırma işlemlerinin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, sınava başvuru yapan adayların bilgileri hizmet alınan mali müşavirle paylaşılmaktadır.

– Adayların sınav işlemleri yazılım sistemi üzerinden takip edildiği için, adayların bilgileri yazılım firması ile paylaşılmaktadır.

 Kişisel Verilerin Saklanması

KARACA BELGELENDİRME, 5544 sayılı MYK Kanunu ve TS EN ISO 17024:2014 akreditasyonu kapsamında sınava başvuru yapan başvuru sahipleri, sınava alınan adaylar ve belge sahiplerinin verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlemekte, saklamakta ve muhafaza etmektedir.

-Kişisel veriler, MYK mevzuatı gereği 10 yıl boyunca saklanmakta, süre sonunda imha edilmektedir.

– Sınavlar boyunca kaydedilen kamera kayıtları, 1 yıl boyunca saklanmakta, süre sonunda imha edilmektedir.

Haklarınız

6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesindeki düzenlemeye göre, başvuru sahipleri, aday ve belgeli adayların sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 Sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin yukarıda belirtilen kişi/kurumlar dışında paylaşıldığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Haklarınız ile ilgili taleplerinizi Kuruluşumuza +90 384 214 10 55 numaralı çağrı merkezimiz veya karacabelgelendirme@gmail.com mail adresi üzerinden iletebilirsiniz. KVKK’ da belirtilen diğer yöntemlerle iletilmesi durumda talebiniz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.